Cristina

“Relatia cu echipa Clarodent, in special cu doamna Dr. Delia Tigoiu a fost una foarte calda pe tot parcursul tratamentului si recomand cu caldura tuturor sa vina aici.”

click me